Bedre møder med co-creation

”Skal vi til møde… igen??” skuldrene falder og blikket bliver fraværende. Denne følelse er bekendt af mange, da møder ofte er kedelige, irrelevante og uengagerende. Det, dine mødedeltagere interesserer sig allermest for er, om der er kaffe og kage. Det er sukkerrusen, der holder dem vågne og ikke indholdet. Det skal vi lave om på!

Af Jeanne Harboe

Co-creation som møderedskab

Vi har ofte anvendt co-creation. Fx sammen med deltagerne på en generalforsamling, hvor vi i fællesskab skabte mødet sammen, vi co-createde, og det var fedt. Denne tankegang omkring co-creation på møder er utrolig interessant. Derfor ser OrgaNicer i denne artikel nærmere på, hvordan mødeledere kan benytte sig af co-creation, som et aktivt møderedskab, der kan føre til et bedre udbytte.

Passiv modtager til aktiv deltager

Co-creation begrebet blev introduceret af Prahalad og Ramaswamy i år 2000 i artiklen Co-opting Customer Competence i Harvard Business Review. Her er den moderne forbruger flyttet ud af deres rolle som passive modtagere, og bevæger sig hen imod at være aktive deltagere. Denne aktive og moderne forbruger bliver også kaldt for prosumer. Prosumer er en sammentrækning af ordene producer (producent) og consumer (forbruger). Begrebet dækker over forbrugere, der ikke længere vil være passive modtager, de vil deltage og producere sammen med virksomheder.[1]

Overføres dette begreb til mødeverdenen kan vi se, at den moderne mødedeltager, ligesom forbrugerne, ikke længere vil sidde passivt og modtage information. Prosumers-tanken er et generelt samfundsskifte og mødedeltagerne vil altså aktivt tage del i mødet og være medskabere af information.

Co-creation

Co-creation er et populært begreb indenfor oplevelsesøkonomi. Her bruger man det, som et virkemiddel, til at involvere brugere og kunder i design af virksomhedens oplevelse eller produkt. Ved at vende konceptet om, kan du udnytte det potentiale, du har i dine medarbejdere, også på møderne.

Dine mødedeltagere vil gerne deltage, de vil gerne give deres input og de vil gerne være aktive. Kedelige enetaler eller forelæsninger er en sovepille uden lige, og ofte får mange deltagere ikke meget ud af møder med denne form.

Derfor skal deltagerne engageres i at skabe mødet. Som mødearrangør skal du co-create mødet sammen med dine mødedeltagere. På den måde sørger I for, i fællesskab, at deltagerne ikke sidder passive og stirrer på mazarintærten.

Deltagerkultur og motivation

Hvordan skaber du så aktive deltagere? Svaret er ikke simpelt, men det er et faktum at indflydelse er med til at styrke motivationen. Derfor skal dit første træk i kampen mod passivitet være at opfordre til aktiv deltagelse.For at skabe værdi for et individ skal de have oplevelsen af at være med til at skabe eller co-create. Ved at lade deltagerne tage del, bliver engagementet større og mødet mere spændende og hermed skabes større ROmI (Return On meeting Investment)

Dine deltagere skal før hvert møde gøre sig klart, hvad der er målet med mødet og de enkelte punkter. De skal have afklaret, hvorfor de skal deltage i mødet og hvordan de bedst kan bidrage til, at mødet bliver effektivt.[2]Det kræver en ekstra indsats af hver medarbejder, at de ikke bare kan møde uforberedte. Til gengæld giver det større effektivitet på møder og højrere ROmI som resultat.

Hvordan Co-creater du mødet?

Der findes mange teorier omkring co-creation på den traditionelle måde. Herunder kan blandt andet nævnes de fire c’er, som er centrale for co-creation.[3]
Choice: Der skal være valgmuligheder og forbrugeren skal kunne tilpasse til sig selv.
Complement: Virksomheden skal tilbyde ressourcer og værktøjer, der hjælper forbrugeren til at nå sit eget mål.
Cause: Virksomheden skal lægge vægt på, at forbrugeren opnår værdi via skabelse af værdi for andre.
Connectivity/Communality: Forbrugeren får oplevelse af fællesskab, når de individuelt laver noget for fællesskabet, hermed skaber virksomheden fælles interesser på samme platform.[4]

De fire c’er er skabt for virksomheder, der vil engagere forbrugerne. Hvis du skifter forbrugeren ud med mødedeltageren og overfører disse principper på selve mødet, får du et helt andet blik på, hvordan du skal forberede og forbedre dine møder.

Ovenstående principper kan være nøglen til, at deltagerne på møder bliver engagerede og aktive i selve mødet. På den måde bliver kagen ikke længere det vigtigste punkt på dagsordenen.

De bedste hilsner,

Din OrgaNicer

 

Ps. Kunne du lide denne artikel? Få MeetingMondays direkte i din indbakke hver mandag formiddag. Så går du ikke glip af ny inspiration, tips og tricks til hvordan du laver bedre møder.

Ja tak – jeg vil gerne have tips til hvordan jeg laver bedre arrangementer

 

Inspiration til videre læsning

  • Hvis du ønsker at udforske emnet endnu mere, vil vi anbefale at læse nedenstående litteratur:
  • Prahalad og Ramaswamy: (2000)”Co-opting Customer Competence”
  • Nuttavuthisit, K.: (2010) “If you can’t beat them, let them join: The development of strategies to foster consumeers’ co-creative practices”
  • Boswijk, Thijssen og Peelen: (2007)”The Experience Economy: A New Perspective”
  • Tim Lund-Jensen

Sli.do er et mødeværktøj, der i real tid giver mulighed for at engagere deltagerne i mødet, ved blandt andet at kunne svare på spørgsmål direkte.

 


[1] Boswijk, Thijssen og Peelen

[2] Tim Lund-Jensen

[3] Krittinee Nuttavuthisit

[4] Krittinee Nuttavuthisit

Skal vi hjælpe dig til dit næste arrangement?

JA TAK! - Kontakt mig

Skal vi kontakte dig?

Indtast dine oplysninger herunder - så kontakter vi dig hurtigst muligt!

[ninja_form id=3]